Скорочення (mallongigoj)

  Mallongigo     Tuta(j) vorto(j)
TEJO
  Tutmonda Esperantista Junulara Organizo
UEA
  Universala Esperanto-Asocio
UN
  Unuiĝintaj Nacioj
PIV
  Plena Ilustrita Vortaro
ReVo
  Reta Vortaro
PMEG
  Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko
aboco
  alfabeto
BV.
  Bonvolu
ĉ.
  ĉirkaŭ
div.
  diversaj
D-ro
  Doktoro
D-rino
  Doktorino
eld.
  eldono
elp.
  elparolu
ekskl.
  ekskluzive
ekz-o
  ekzemplo
ekz.
  ekzemple
ekz-ro
  ekzemplero
Eo ; E-o; E- 
  Esperanto
E-isto;
Esp-isto
  esperantisto
F-ino
  Fraŭlino
Ges-roj
  Gesinjoroj
h.
  horo
i.a.
  inter aliaj
inĝ.
  inĝeniero
inkl.
  inkluzive
i.pk.
  ilustrita poĉtkarto
j.
  jaro
k.
  kaj
K
  kelvina(j) grado(j)
k.a.
  kaj aliaj
k-do
  kamarado
k.e.p.
  kiel eble plej
k-io
  kompanio
k.s.
  kaj similaj
kg
  kilogramo(j)
km
  kilometro(j)
kp.
  komparu
kt
  kontraŭ
ktp.
  kaj tiel plu
L.K.K.
  Loka Kongresa Komitato
mag.
  magistro
mld
  miliardo(j)
mln
  miliono(j)
n.b.
  notu bone
nifo
  ne-indentigita fluganta objekto
n-ro
  numero
p.
  paĝo(j)
pk.
  poĉtkarto
P.S.
  postskribo
prez.
  prezidanto
prof.
  profesoro
proks.
  proksimume
red.
  redaktoro
resp.
  respektive
rim.
  rimarko
s-ano
  samideano
S-ino
  Sinjorino
S-ro
  Sinjoro
t.e.
  tio estas
t.n.
  tiel nomita
TTT
  Tut-Tera Teksaĵo
v.
  vidu