Абетка (alfabeto)

Літера
Назва
Звук
  Приклад і вимова (переклад)
Aa*
а
а
  aromo аромо (аромат)
Bb
бо
б
  betono бетоно (бетон)
Cc
цо
ц
  citrono цітроно (лимон)
Ĉĉ
чо
ч
  ĉeko чеко (чек)
Dd
до**
д
  domo домо (дім)
Ee
е
е
  ekrano екрано (екран)
Ff
фо
ф
  fabriko фабріко (фабрика)
Gg
ґо
ґ
  gumo ґумо (гума)
Ĝĝ
джо
дж
  ĝirafo джірафо ( жираф)
Hh
го
г
  heroo героо (герой)
Ĥĥ
хо
х
  ĥaoso хаосо (хаос)
Ii
і
і
  intereso інтересо (інтерес)
Jj
йо
й
  jodo йодо (йод)
Ĵĵ
жо
ж
  ĵaketo жакето (жакет)
Kk
ко
к
  kafo кафо (кава)
Ll
ло
л
  lampo лампо (лампа)
Mm
мо
м
  maro маро (море)
Nn
но**
н
  nafto нафто (нафта)
Oo
о
о
  obelisko обеліско (обеліск)
Pp
по
п
  partio партіо (партія)
Rr
ро
р
  rozo розо (троянда)
Ss
со
с
  salono салоно (салон)
Ŝŝ
шо
ш
  ŝoseo шосео (шосе)
Tt
то**
т
  tomato томато (помідор)
Uu
у
у
  uverturo увертуро (увертюра)
Ŭŭ
уо***
англ. w
  paŭzo паузо (пауза)
Vv
во
в
  valizo валізо (валіза)
Zz
зо
з
  zenito зеніто (зеніт)

     * голосні
   ** ні, ді, ті- вимовляти твердіше
 ***  у коротке- схоже на англійське w