Закінчення (finaĵoj)

-o
  закінчення іменників
-a
  закінчення прикметників, присвійних займенників,
  порядкових числівників
-e
  закінчення похідних прислівників
-n
  закінчення знахідного відмінку
  (точніше, об'єкт на який направлена дія)
-j
  закінчення множини
-i
  закінчення дієслів у неозначеній формі (інфінітив)
-as
  закінчення дієслів у теперішньому часі
-is
  закінчення дієслів у минулому часі
-os
  закінчення дієслів у майбутньому часі
-u
  закінчення дієслів у наказовому способі
-us
  закінчення дієслів в умовному способі