fotilo

     Fotilo.  Фотоапарат.
     Foti ion.  Фотографувати щось.
     Kie estis produktita via fotilo?  Де було виготовлено твій фотоапарат?
     Ĝi estis produktita en Usono.  Його було виготовлено у США.
     Bonvolu foti nin.  Будь ласка, сфотографуйте нас.

     poŝkomputilo

     Poŝkomputilo.  Кишеньковий комп’ютер.
     Kiom kostas via poŝkomputilo?
 Скільки коштує ваш кишеньковий комп’ютер?
     Ĝi kostas tricent eŭrojn.
 Він коштує триста євро.
     Ĉu en ĝi estas mapo de Kijivo?
 У ньому є план Києва?
     Jes, ĝi estas.
 Так, є.

     poŝtelefono

     Poŝtelefono.
       Мобільний телефон.

     Diru vian telefonnumeron.

       Скажи твій номер телефону.

     Skribi SMS-n
(SoMoSo-n).
       Писати СМС.

     Ĝi estas aparato por transporti sonojn je granda distanco.

       Це апарат для переносу звуків на велику відстань.

     Telefoni al amiko.

       Телефонувати другу.