Прийменники (prepozicioj)

anstataŭ
  замість   manĝi legomojn anstataŭ viando -
  їсти овочі замість м’яса
antaŭ
  перед, до   antaŭ tablo - перед столом
da
  коли йде мова
  про кількість
  bukedo da rozoj - букет троянд
dum
  поки   dum la kunveno -
  під час зборів
je
  коли інші
  не підходять
  je via sano - за ваше здоров’я
  je la dekdua horo -
  о двадцятій годині
kontraŭ
  проти   mi ne estas kontraŭ vi -
  я не проти вас
  aĉeti libron kontraŭ 10 hrivnoj -
  купити книжку за 10 гривень
krom
  крім   krom kato ĉeestis... -
  крім кота були присутніми…
kun
  з (разом)   teo kun sukero - чай з цукром
laŭ
  згідно з,
  по (по поверхні)
  laŭ mia opinio - на мою думку
  malleviĝi laŭ la ŝtuparo -
  спуститися по сходах
malantaŭ
  позад, за   malantaŭ la arbo - за цим деревом
malgraŭ
  незважаючи на   malgraŭ tio, ke… -
  незважаючи на те, що…
per
  за допомогою   manĝi per kulero - їсти ложкою
po
  по (визначена
  кількість)
  po 5 pomoj al ĉiu -
  по 5 яблук кожному
por
  для   lernolibro por komencatoj -
  підручник для початківців
post
  після   post monato -
  через місяць
pri
  про   filmo pri katoj - фільм про котів
pro
  внаслідок   pro ŝtormo - внаслідок шторму
sen
  без   teo sen sukero - чай без цукру

    prepozicioj
al
  к, до
ĝis
  до
super
  над
sur
  на
en
  в
sub
  під
trans
  через
de
  від
el
  з (з чогось)
ĉe
  у
apud
  біля
ĉirkaŭ
  навколо
preter
  повз
inter
  між
tra
  крізь
ekster
  поза, за