Суфікси (sufiksoj)

Суфікс

  Значення
-aĉ-
  зневага
-ad-
  тривалість дії або багатократність процесу
-aĵ-
  річ, предмет
-an-
  член, мешканець, послідовник

-ar-

  певний гурт людей чи однорідних речей
-ĉj-
  ласкавість у чоловічих іменах

-ebl-

  придатність, можливість

-ec-

  властивість, якість
-eg-
  збільшення предмета або ознаки

-ej-

  місце, приміщення
-em-
  схильність
-end-
  те, що має бути
-er-
  частка
-estr-
  керівник, голова
-et-
  зменшення предмета або ознаки
-i-
  назва країни (-uj- також)
-id-
  дитя, нащадок
-ig-
  робити якимось, ким-небудь, чимось
-iĝ-
  стати яким-небудь, кимось, чим-небудь
-il-
  знаряддя, інструмент
-in-
  для позначення жіночої статі
-ind-
  гідний чогось
-ing-
  те, куди щось вставляється
-ism-
  вчення, політична доктрина, релігійна догма, тощо
-ist-
  людина певної професії чи переконань
-nj-
  ласкавість у жіночих іменах
-obl-
  збільшений у кратну кількість разів (двічі)
-on-
  дробовий числівник (1/2, ...)
-op-
  збірний числівник (удвох)
-uj-
  1) вмістилище;  2) дерево;  3) країна (-i- також);
-ul-
  людина з певними якостями
-um-
  без певного значення

 
    

-int-
  активний дієприкметник минулого часу
  leginta - той, хто прочитав
-ant-
  активний дієприкметник теперішнього часу
  leganta - той, хто читає
-ont-
  активний дієприкметник майбутнього часу
  legonta - той, хто буде читати

 
    

-it-
  пасивний дієприкметник минулого часу
  legita - прочитаний
-at-
  пасивний дієприкметник теперішнього часу
  legata - що читається
-ot-
  пасивний дієприкметник майбутнього часу
  legota - якого будуть читати