Таблиця (tabelo)

    tabelo
 

KI-

питальні

TI-

вказівні

ĈI-

узагальню-
вальні

NENI-

негативні

I-

невизна-
чені

U

особа

kiu?

хто?

tiu

той

ĉiu

кожен

neniu

ніхто

iu

хтось

O

предмет

kio?

що?

tio

те

ĉio

усе

nenio

ніщо

io

щось

A

якість

kia?

який?

tia

такий

ĉia

всякий

nenia

ніякий

ia

якийсь

ES

приналеж-

ність

kies?

чий?

ties

того

ĉies

усіх

nenies

нічий

ies

чийсь

E

місце

kie?

де?

tie

там

ĉie

скрізь

nenie

ніде

ie

десь

EN

напрямок

kien?

куди?

tien

туди

ĉien

в усіх напрямках

nenien

нікуди

ien

кудись

AM

час

kiam?

коли?

tiam

тоді

ĉiam

завжди

neniam

ніколи

iam

колись

OM

кількість

kiom?

скільки?

tiom

стільки

ĉiom

усе

neniom

анітрохи

iom

трошки

EL

спосіб

kiel?

як?

tiel

так

ĉiel

по всякому

neniel

ніяк

iel

якось

AL

причина

kial?

чому?

tial

тому

ĉial

з будь-якої
причини

nenial

ні з якої причини

ial

чомусь